Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.evitabooks.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.evitastore.sk je:

EvitaStore s.r.o.

Hrušovská 11/D
821 07  Bratislava

IČO: 46 385 517
DIČ: 2023367973
IČ DPH: SK2023367973

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.evitabooks.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.evitabooks.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. Registrácia

V EvitaStore možno nakupovať len po zaregistrovaní. Registrácia je potrebná pre správne fungovanie systému a tiež pre bezpečnú a spoľahlivú realizáciu Vášho nákupu. Navyše môžete získavať informácie o našich tituloch, o pripravovaných akciách a ak sa na Vás usmeje šťastie, tak aj výrazné zľavy počas "Happy days".

3. Cena

Pre nakupovanie platia ceny uvedené na stránkach EvitaStore. Sú to ceny konečné, teda vrátane DPH 10 %, ktorá je definovaná zákonom o dani z pridanej hodnoty pre predaj knižných titulov. Ak je niektorá z cien uvedená ako akcia, neváhajte a využite ju. Akcie sú totiž obmedzené jednak časovo, jednak počtom kusov titulu, na ktorý sa akcia viaže. K cenám sa pri uzatváraní objednávky prirátava cena poštovného+balného a prípadne cena dobierky, ak si zvolíte túto možnosť dodania tovaru. Pri dobierke budete platiť za tovar pri jeho prevzatí na pošte, ostatné formy dodania objednaného tovaru platíte vopred. Ich cena je však nižšia. Po otvorení našej predajne budete môcť nakupovať aj bez dodatočných poplatkov - ak si vyberiete priamy odber u nás v klasickom obchode.

4. Objednávka

Samotný nákup zrealizujete pomocou výberu knihy a kliknutím na ikonku "Košík" si zvolíte knižky, ktoré Vás zaujali.  Tovar z košíka môžete kedykoľvek odstrániť. Po ukončení výberu otvoríte váš nákupný košík a dostanete sa do vášho nákupného košíka, pokračujete ďalej "Pristúpiť k objednávke". Potom si vyplníte adresu doručenia, pokračujete výberom spôsobu dopravy a platby. V časti doprava a platba si vyberiete kliknutím na požadovanú ikonu dopravy a platby. Potom nasleduje kontrola objednavky a nasleduje odoslanie objednávky. Po potvrdení objednávky dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo svojom profile, potvrdenie o jej prijatí. Objednávka sa archivuje na našom serveri a kedykoľvek máte možnosť si ju pozrieť v sekcii "Môj účet".

Storno objednávky - storno objednávky môžete vykonať do 24 hodín poslaním emailu na kontaktné údaje uvedené na našej stránke.

5. Platba

Po rozsiahlom prieskume zvyklostí a požiadaviek našich zákazníkov sme ako najvyhovujúcejší spôsob platby zvolili:

    dobierka (zaplatíte na pošte pri prevzatí tovaru - platí len pre odberateľov na Slovensku);
    bankový prevod (zaplatíte faktúru bankovým prevodom - platí len pre odberateľov na Slovensku);
    platba v hotovosti (zaplatíte hotovosťou pri prevzatí tovaru v Evitapresse, Strojnícka 61/A, 821 05  Bratislava);

6. Lehota dodania

Keďže predávame vlastné tituly, nemusíme čakať na dodávateľov a môžeme Vám tovar poslať hneď po jeho vydaní. Zvyčajne odosielame tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby za objednávku, v prípade dobierky hneď po spracovaní dokladov potrebných na jej zadanie doručovacej spoločnosti. Od odovzdania tovaru do rúk doručovateľskej organizácie sa tovar dostane do rúk adresáza zvyčajne na druhý až tretí pracovný deň. Celková dodacia doba tak môže byť 3 až 5 pracovných dní. V prípade, že objednávka spadá do obdobia sviatkov, Vianoc či Veľkej noci, môže byť dodávka oneskortená pre veľký nápor na doručovaciu spoločnosť.

7. Forma dodania

Objednané knižky posielame ako list/balík (v závislosti od celkovej hmotnosti) alebo ako balíkovú dobierku (len na Slovensko). Do zahraničia objednaný tovar neposielame. Knihy si môžte vyzdvihnúť aj osobne priamo v predajni. Vtedy ušetríte poplatok za poštovné i dobierku.

8. Záruka

Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom doručenia zásielky konečnému odberateľovi. Pri odosielaní tovaru zákazníkovi sa snažíme o to, aby bol bezpečne zabalený. Zároveň ručíme za to, že celková cena uvedená na objednávke je konečná. EvitaStore neručí za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, nepresne uvedenou adresou objednávateľa ani za poškodenie tovaru počas prepravy.

Akékoľvek otázky či pripomienky nám môžete posielať na našu e-mailovú adresu.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záročná doba začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Reklamačný protokol je poslaný kupujúcemu do 7 dní od prijatia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Reklamácie sa nevzťahujú na:

 • vami poškodené knihy

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

9. Ochrana osobných údajov

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.evitastore.sk.

 

Obchodné podmienky platia od 1. 01. 2014